Pomiary i obliczenia objętości mas ziemnych, hałd, obliczenie objętości wykopów

Obliczenia objętości mas ziemnych, obliczenia objętości hałd materiałów sypkich oraz obliczanie objętości wykopów wraz z niezbędnymi pomiarami do ich wykonania to dla nas żaden problem. Sporządzimy przejrzyste raporty z obliczeń oraz szkice 3d o ile tylko będą potrzebne.

Model 3d terenu wykopów pod płytę fundamentową z korytami

Obliczenia objętości mas ziemnych wykonujemy najczęściej na różnego rodzaju budowach – zarówno tych mniejszych i większych. Bardzo często jednostką rozliczenia pomiędzy wykonawcą a inwestorem są m3 wykopanego materiału, m3 materiału, który posłużył do zasypania wyrobiska/wykopu czy ilość m3, która została przewieziona z miejsca na miejsce bądź splantowana na terenie budowy. Obliczenia i pomiary objętości mas ziemnych prowadzone są również na terenach gdzie składowane są różnego typu materiały w celu bieżącej kontroli ich stanu.

Dlaczego warto wykonać pomiar i obliczenie objętości masy ziemnych/ wykopów?

Najważniejszym naszym zdaniem jest pewność prawidłowego rozliczenia prac tak aby inwestor oraz wykonawca nie bazowali na „wydaje mi się, że było to około 500 m3 bo było około tyle wywrotek”. Zakładając, że każda taka wywrotka kosztuje kilkaset zł różnica w kwocie rozliczenia może być znaczna – znacznie większa niż koszt sporządzenia dokumentacji i pomiaru geodezyjnego. Pomiary w zależności od wielkości obszaru wykonujemy tradycyjnymi metodami (tachimetrycznie oraz  GPS) a także metodą fotogrametryczną (pomiary z wykorzystaniem specjalistycznego drona).

Jakich informacji dostarcza nam pomiar objętości?

W wyniku pomiaru oraz jego opracowania możemy otrzymać raport robót ziemnych, którego fragment przedstawiamy poniżej:

Obliczanie objętości mas ziemnych – raport z obliczeń

Mamy również dostęp do możliwości sporządzenia przekroju przez daną powierzchnię – gdzie możemy nakładać na siebie kilka modeli terenu:

Obliczanie objętości mas ziemnych – przekrój przed model terenu (linia zielona – teren istniejący przed wykopem)

Co jest potrzebne do obliczeń?

Najczęściej obliczenia wykonujemy na podstawie pomiaru własnego na poszczególnych etapach danych prac – ale nie zawsze jest taka możliwość.

Jeśli np. wykop został już wykonany model terenu sprzed wykopu możemy opracować na podstawie materiałów zasobu ODGiK bądź projektu zagospodarowania terenu – możliwości uzyskania danych do obliczeń jest wiele – jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Jeśli jesteś Geodetą, Projektantem…

Jeśli jesteś geodetą lub projektantem a nie posiadasz odpowiedniego oprogramowania do tego typu obliczeń lub nigdy tego nie robiłeś i nie masz czasu uczyć się metodologi wykonania – napisz do Nas – rozwiążemy Twój problem.

Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa naszą ofertą. Możemy dla Państwa wykonać:

  • pomiar i obliczanie objętości wykopu
  • pomiar i obliczanie objętości hałd ziemnych i nasypów
  • obliczanie objętości mas ziemnych projektowanych do celów kosztorysowych i koncepcyjnych
  • obliczenia objętości projektowanych wykopów
  • sporządzanie profili terenu
  • sporządzanie numerycznego modelu terenu

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Więcej informacji pod adresem biuro@geolex.eu oraz pod numerem telefonu 721-856-655.