Wyznaczenie budynku (tyczenie budynku)

Geodeta – pierwszy na budowie

Pierwszą czynnością poprzedzającą rozpoczęcie prac budowlanych związanych z budową budynku jest geodezyjne wytyczenie budynku (wyznaczenie budynku) na działce. Zgodnie z projektem zagospodarowania działki (projektem zagospodarowania terenu) i w oparciu o dane dotyczące granic działek pozyskanych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodeta dokonuje wyznaczenia budynku na działce. 

W zależności od uzgodnień z Inwestorem lub majstrem budowy dokonujemy:

 • wyznaczenia punktów załamania budynku (naroży budynku z uwzględnieniem ocieplenia lub bez ocieplenia) – markowanie ich palikami drewnianymi
 • wyznaczenia przedłużenia krawędzi ścian budynku na ławach ciesielskich
 • wyznaczenia punktów przecięcia osi budynku z markowaniem ich palikami drewnianymi
 • wyznaczenia osi budynku na ławach ciesielskich
 • wyznaczenia poziomu „0” (zero budynku)

Ile trwa czynność wyznaczenia budynku na działce?

Czas samego wyznaczenia budynku na działce zależny jest od jego skomplikowania, elementów wybranych do wyznaczenia a także sprawności ekipy budowlanej, która przygotowuje ławy ciesielskie – wyznaczenie budynku o niezbyt skomplikowanym kształcie zajmuje od godziny do dwóch.

Geodezyjne wytyczenie budynku – Białobrzegi – zespół GEOLEX w akcji 🙂

Jednak cały proces jest znacznie dłuższy i obejmuje m.in:

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej dotyczącej wyznaczenia budynku do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej nie wymagane od dnia 31 lipca 2020 (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne)
 • pozyskanie informacji o granicach działek z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej celem prawidłowego usytuowania budynku na działce
 • ustalenie z Majstrem budowy / Inwestorem elementów, które podlegać będą wyznaczeniu
 • opracowanie danych do wyznaczenia (obliczenie współrzędnych budynku na działce, opracowanie plików do wyznaczenia)
 • opracowanie szkiców tyczenia, obliczenie miar kontrolnych

Wyznaczyliśmy już mnóstwo budynków, jesteśmy doświadczonym zespołem – dlatego możemy być gotowi do wytyczenia Twojego budynku w ciągu 1 dnia od otrzymania niezbędnych dokumentów!

No właśnie – dokumenty i informacje…

Czego potrzebuje geodeta do wyznaczenia budynku?

 • uzgodnienia z Majstrem/Kierwonikiem budowy jakie elementy ma wyznaczyć (osie, krawędź budynku bez ocieplenia, krawędź budynku z ociepleniem)
 • projekt zagospodarowania działki (projekt zagospodarowania terenu) – czyli mapa do projektu z budynkiem wrysowanym przez Projektanta
 • rzut fundamentów
 • rzut parteru (rzut przyziemia)

Jakich formalności powinien dokonać Inwestor?

Inwestor posiada projekt budowlany zatwierdzony prawomocną decyzją lub zgłoszenie budowy – no ale to jeszcze nie wszytko. Aby rozpocząć budowę Inwestor powinien mieć wybranego kierownika budowy,  z odpowiednimi uprawnieniami, który podejmie się kierowania budową a także musi poinformować Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (PINB) o terminie rozpoczęcia robót budowlanych na działce. Na obecną chwilę PINB należy zawiadomić 1 dzień przed rozpoczęciem robót budowlanych.

Jakie dokumenty otrzymam po wyznaczeniu budynku?

Po wyznaczeniu budynku Inwestor otrzymuje:

 • szkic tyczenia budynku opieczętowany przez geodetę
 • wpis do dziennika budowy informujący, że wyznaczenia budynku na gruncie dokonał geodeta

Szkic tyczenia i wpis do dziennika budowy to niezbędny początek procesu budowy – elementy te są sprawdzane przy odbiorze budynku lub w czasie ewentualnej kontroli na budowie.

Fragment szkicu tyczenia opracowanego przez Geodetę na podstawie PZT oraz rzutów budynku

Ile kosztuje wytyczenie budynku na działce?

Cena wyznaczenia budynku na działce zależna jest od jego skomplikowania jak i elementów, które zostaną wskazane do wyznaczenia – każdy projekt wyceniany jest indywidualnie.

W cenę tyczenia zawsze wliczony jest koszt pozyskania dokumentów z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, sporządzenie szkicu tyczenia, wpis do dziennika budowy, paliki drewniane oraz dojazd.

Dla klientów, którzy zamówili u nas wcześniej mapę do projektu lub zdecydują się na inwentaryzacje przewidujemy upusty cenowe.

Dlaczego wytyczenie budynku jest ważne?

A może nawet najważniejsze? Po pierwsze – jest prawnie wymagane do rozpoczęcia budowy, dokumentacja z tyczenia oraz wpis do dziennika budowy jest niezbędne do obioru budynku.

Po drugie – budynek musi być wyznaczony zgodnie z projektem zagospodarowania działki, który jest częścią pozwolenia na budowę. Miary od granic określone przez projektanta do posadowienia budynku muszą zostać zachowane, podobnie jak wymiary budynku – jest to kontrolowane przy odbiorze budynku. Jeśli budynek zostanie wyznaczony niezgodnie z projektem, nastąpi zbliżenie do granicy, przekroczenie linii dopuszczalnej zabudowy może skutkować to dodatkowymi kosztami niewspółmiernymi do kosztów wyznaczenia budynku (np. koszt sporządzenia projektu zamiennego, kary z nadzoru budowlanego).

Zainteresowany wyznaczeniem budynku? Skontaktuj się z Nami!