Pomiar kontrolny GPS

Pomiar kontrolny GPS

Pomiar kontrolny GPS na reperze wysokościowym – miasto Radom