Chcę ogrodzić działkę ale nie znam granic

Chcesz ogrodzić działkę ale nie znasz granic?

Chcesz postawić nowy płot ale nie wiesz czy stary stał w dobrym miejscu?

W zależności od miejscowości i terenu na jakim znajduje się działka, dokumentów dostępnych w starostwie możesz skorzystać z następujących usług (niektóre przeprowadza się jednocześnie):

 • ustalenie granic, ustalenie punktów granicznych
 • wznowienie znaków granicznych
 • wyznaczenie punktów granicznych

Ile trwa procedura prowadząca do okazania granic na gruncie?

Od momentu, w którym zamówisz usługę prowadzącą do okazania granic będziemy musieli wykonać kilka czynności zanim pojawimy się na gruncie. Aby wszystko odbyło się prawidłowo w zakres realizacji prac musi znaleźć się:

 • zgłoszenie pracy geodezyjnej do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGiK)
 • pozyskanie danych z ODGiK (szkice graniczne / zarysy / operaty z lat poprzednich, informacje o właścicielach działek / … )
 • analiza dokumentów pozyskanych z ODGiK
 • zawiadomienie stron do okazania/ustalenia punktów granicznych (właściciele działek przylegających do Twojej działki, zarządcy dróg, itd…)
 • wykonanie pomiaru wstępnego przed okazaniem punktów granicznych, pomiar działek przylegających do celów analitycznych
 • analiza stanu istniejącego względem dokumentacji z ODGiK

Ponieważ ODGiK ma określony czas na przygotowanie danych wykonawcy prac geodezyjnych (5 dni) a strony trzeba zawiadomić na co najmniej 7 dni przed wyznaczeniem punktów granicznych (decyduje data na zwrotnym poświadczeniu odbioru zawiadomienia) otrzymujemy już 12 dni. Zawiadomienia wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej, która bardzo rzadko dostarcza korespondencję w takim terminie jak jest deklarowany przy zakupie ich usług. Zdarzają się też awiza – termin 7 dni liczony jest wtedy od terminu awizowania.

Można więc powiedzieć, że w miarę bezpieczny termin zawiadomienia, z zachowaniem wszystkich terminów ustawowych czyli tak na prawdę czas od momentu złożenia zamówienie na usługę do czasu okazania granic na gruncie wynosi około 4 – 5 tygodni.

Jakie dokumenty dostanę z czynności ustalenia punktów granicznych / wznowienia znaków / wyznaczenia punktów?

W zależności od tego w jakim trybie zostały przeprowadzone czynności otrzymasz:

 • protokół z ustalenia punktów granicznych,
 • protokół ze wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych.

Jesteś zainteresowany taką usługą? Przygotuj numer działki, której granice chcesz poznać, nazwę miejscowości i skontaktuj się z nami drogą mailową lub zadzwoń po więcej szczegółowych informacji:

721-856-655